Ny studentsamskipnad i innlandet

For å fremme en enhetlig organisering av studentvelferden for studentene ved Høgskolen i Innlandet besluttet kunnskapsdepartementet 14. oktober 2016 at Studentsamskipnaden i Oppland(SOPP) og Studentsamskipnaden i Hedmark(SIH) fra 1. januar 2017 skal organiseres som én virksomhet. Det har siden da blitt jobbet iherdig i samskipnadene for å klargjøre for sammenslåingen. SOPP og SiH fusjonerte som planlagt 1. januar 2017 og har blitt til Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN).

Studentene vil i starten imidlertid merke lite til fusjonen da studentvelferden vil inntil videre fortsette som før i Oppland og Hedmark. Det er en mengde forhold og systemer som skal samkjøres som et resultat av fusjonen. Styret i SINN, som har sitt første styremøte 13. januar, vil i nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Studentorganisasjonen i Innlandet igangsette arbeidet med å utvikle felles studentvelferd til studentene ved Høgskolen i Innlandet.

Vi ønsker alle studenter hjertelig velkomne til SINN.