Om Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer (HiL) ble etablert i 1971 og har som sitt formål å drive høyere utdanning og forsking.

Høgskolen har en studieportefølje med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil, og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning.

Høgskolen har ca. 4900 studenter og om lag 400 ansatte (350 årsverk).

Visjon og verdier

«Høgskolen i Lillehammer – læring og opplevelser for livet»

Høgskolen skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt og intellektuell redelighet. Den bygger på akademisk frihet og bidrar til en konstruktiv og kritisk fag- og samfunnsforståelse.

Høgskolen i Lillehammer skal fremstå som et attraktivt og profilert lærested med konkurransedyktige og robuste fagmiljøer, kjent for høg studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og arbeide for likestilling og antidiskriminering.

Blir Høgskolen i Innlandet fra årsskiftet

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har i parallelle styremøter av 28.09.16 vedtatt å sende en søknad til Kunnskapsdepartementet om å organiseres som én institusjon med navnet Høgskolen i Innlandet fra 1. januar 2017.