Ledige studentboliger

SINN tilbyr studentboliger ved alle studiesteder til Høgskolen i Innlandet – Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad.

Vi har nå noen ledige studentboliger. Legg inn søknad her.

Velkommen til oss!