Barnehageplass

Trenger barnet ditt barnehageplass fra høsten? Søknadsfristen er 15. februar.

Veien studentbarnehage er opptatt av at dere foreldre skal kunne overlate deres barn til trygge og omsorgsfulle voksne som setter barnets trivsel og læring i sentrum. Vi er fleksible og opptatt av å være nettverksskapere hvor barn og voksne knytter nye vennskapsrelasjoner.

Som studentbarnehage sørger vi for barnepass dersom eksamen skulle kollidere med planleggingsdag, eller dersom du får sykt barn på eksamensdagen. Vi har ingen pålagte dugnader, og vi tilbyr barnepass på foreldremøter. I praksisperioder har vi utvidet åpningstid for de som har behov.

Les mer om barnehagen

Søk om barnehageplass (felles søknadsskjema for alle barnehager i Elverum kommune)