Betalingssatser

  • Oppholdsavgift per måned for hel plass er kroner 2.910,-
  • Kostpenger per måned er kroner 250,- for hel plass.
  • Søskenmoderasjon 30% for barn nr 2.
  • Søskenmoderasjon 50% for barn nr. 3.
    Søskenmoderasjon på studentprisen er lik som ved ordinær pris.
  • 11 måneders betaling

Alle har mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. Dette gjøres på Elverum kommunes hjemmeside under «Barnehage» eller klikk her. Gjelder fra måneden etter godkjenning av søknaden.