Nyttig informasjon

Innflytting

For SINNs studentboliger i Meierigata 18, 26 og 28 hentes nøkler ved SINNs kontor i Meierigata 28 i tiden 08.30- 15.00.

Husk at du må vise legitimasjon for å få nøkler til boligen. For internasjonale studenter er det kun pass som er gyldig legitimasjon.

Første husleie må være betalt for å få utlevert nøkler. Husleiefakturaen sendes elektronisk til ”min side”.
Merk at du kan få nøkler og flytte inn tidligst etter kl. 14.00 den dagen leieavtalen din starter. Dersom denne
datoen/dagen faller på en helg eller helligdag, kan innflytting tidligst skje kl. 14.00 første virkedag etter dato for avtalestart.

Nøkler må hentes innenfor åpningstidene.

Internett

Studentsamskipnaden tilbyr gratis tilknytning til Internett i studentboligene i Meierigata 18, 26 og 28.

I Meierigata 26 og 28 er det foreløpig kun kablet nett. Trådløst nett vil bli installert ila 2017.

I Meierigata 18 er det trådløst nett.

Du må ha brukerkonto ved ditt studiested for å få tilgang til internett fra boligen.

Les retningslinjene her

Er det noe som ikke fungerer, meld feil her:

Du trenger nettverkskort installert på Pc-en din.

SINN krever at det installeres antiviruspogramvare!

Internett-forbindelsen leveres av Høgskolen i Innlandet, som ikke er en kommersiell leverandører (ISP), og vi tar forbehold om at det kan være problemer med åpningstid, båndbredde mv. Slike driftsproblemer danner ikke grunnlag for husleiereduksjon.

Klager

Er du misfornøyd med ro og orden? Ta først kontakt med den/de det gjelder. Fører ikke dette frem, ta kontakt med SINN på post@sinn.no eller ring 41 45 49 00 i våre åpningstider.

Skader/mangler bolig

Oppdager du skader/mangler på din bolig ved innflytting, eller skader som oppstår i løpet av leieperioden, må dette meldes så snart som mulig. MELD FEIL HER

Dersom det oppstår noe som må repareres snarest i din bolig utenom våre ordinære åpningstider, kontakt SECURITAS på tlf. 22 88 14 97.

 

Betaling av husleie

Husleie og evt. vaskeri, strøm, gebyrer osv. faktureres med forfallsdato den 15. i hver måned for inneværende måned (fakturaen gjelder fra den første til den siste datoen i måneden). SINN sender ikke ut vanlige papirfakturaer. Dersom du ikke benytter eFaktura, må du logge deg inn på Boligtorget.no for å få tilgang til fakturaen din.
eFaktura settes opp i nettbanken din etter at du har betalt første husleiefaktura, kundenummeret ditt hos SINN er eFaktura-referanse.

Røyking

SINNs boliger og fellesarealer er røykfrie.

Parkering

Alle beboere som har med seg motorkjøretøy må fra 15.09.17 ha parkeringsbevis.                                                                                                                                                         Parkering koster kr 100 per måned, og vil bli fakturert sammen med husleien hver måned.

  • Bevis får du ved å henvende deg til vår ekspedisjon i Meierigata 28.
  • Husk å ta med bilens registreringsnummer.
  • Parkeringsbeviset plasseres godt synlig i bilens frontrute.

 

Strøm

Strøm er inkludert  i husleien.

Renhold

Leietaker er selv ansvarlig for renhold av egen bolig, og sammen med de andre beboerne ansvarlig for renhold av felles oppholdsrom, kjøkken og bad. Det settes opp turnuslister for fellesarealene hvor hver bolig har sine uker.  Dermed har hver enkelt beboer oversikt over sine uker. For de som  ikke følger turnuslisten, medfører dette kostnader for innleid renhold.

Beboerne  skal foreta hovedrengjøring av alle fellesarealer minst en gang per år, jfr. leieavtalens reglement. Dette vil bli varslet av SINN.

 

Mistet nøkkel

Har du mistet nøklene dine kan du kontakte SINN Bolig for ny nøkkel på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.00.
Utenom denne tiden, må du kontakte SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi navn og adresse, samt bolignummer.
For denne tjenesten må du betale innlåsingsgebyr på kr. 850,- som faktureres i etterkant.

TV

De som har eget TV-apparat må selv betale tv-lisens. I følge Lov om Kringkasting skal alle som har en fjernsynsmottaker (TV, Video m/tuner, satelittmottaker o.l.) betale kringkastingsavgift. Innbetalingsgiro blir tilsendt fra NRK to ganger i året. Se nærmere detaljer på NRK sine nettsider.

I Meierigata 26 og 28 er det tilgang til kabel-TV. Kanalpakker kan kjøpes, se Canal Digital for mer informasjon.

I Meierigata 18 er det tilgang til Snap-TV. Her er det også mulighet for å kjøpe kanalpakker.

Alternativt finnes det ulike tv-tilbud som er tilgjengelige via app eller internett.

Post

Beboerne har sin egen postkasse.

Forsikring

Hver enkelt beboer må ha egen innboforsikring.

Boder

Leietakerne har tilgang til boder for oppbevaring av saker.

Brann

Det avholdes brannøvelser ved våre studentboliger en gang per år. Hold deg alltid orientert om rømningsveier og plassering, samt bruk av slukkeutstyr. Rømningsveier skal ikke blokkeres. Ta ansvar for egen og andres sikkerhet!
Det er ikke tillat å fjerne, demontere eller dekke til brannmeldere. Dette detekteres i brannsentral og medfører gebyr.

Det er direkte varsling til Brannvesenet fra de fleste av SINNs fellesarealer og/eller boliger.

Oppsigelse av bolig

Oppsigelse
Det er to måneders oppsigelse regnet fra den datoen du sier opp. Ved studieavbrudd er det 1 måneds oppsigelse.
Si opp boligen på din side eller via e-post, i oppsigelsen skal det opplyses om ny adresse.
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på din side.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Utflytting

Ønsker du å flytte ut av studentboligen?

Oppsigelse
Det er to måneders oppsigelse regnet fra den datoen du sier opp. Ved studieavbrudd er det 1 måneds oppsigelse.
Si opp boligen på din side eller via e-post, i oppsigelsen skal det opplyses om ny adresse.
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på din side.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Når SINN har mottatt oppsigelse på din bolig vil du motta en skriftlig bekreftelse på dette.  Brevet inneholder informasjon om hvordan du skal forholde deg i forbindelse med utflyttingen. Utflyttingskontroll med renholder kan skje hverdager mellom kl. 08.00-15.00. Du må være tilstede på kontrollen.

Husk adresseforandring til posten/folkeregisteret!

Før utflytting
Boligen skal rengjøres og settes i stand av leietaker før nøkler leveres inn. Her er liste med rengjøringstips.
Hvis du ønsker å være til stede ved kontroll av renholdet mm i boligen, bestill tid minst 14 dager i forveien herOm du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av renholder etter vi har mottatt nøkkel og du blir belastet for evt. kostnader ved mangelfull rengjøring.

Innlevering av nøkler
Nøklene til boligen skal leveres tilbake til SINN ved angitt sted innen kl. 09.00 siste virkedag før kontrakten utløper. Dette vil si i SINNs resepsjoner/kontorer innenfor åpningstidene, eller i nøkkelinnkast ved bostedet, hvor nøkkelen legges uten merking eller konvolutt. Nøkler kan ikke leveres ved andre steder. Leveres nøkler etter at leieavtalen er utløpt, belastes leietaker for de dager som går over leieavtalens sluttdato.

Finner du ikke svar på alt du lurer på? Se gjennom de andre sidene eller kontakt oss.