Om SINN barnehage

Vi er en to-avdelings barnehage med barn i aldersgruppen 0 – 6 år. Vi legger vekt på den daglige kontakten med både barn og foreldre, og vi satser på en lite institusjonspreget hverdag. Vi ønsker, så langt det er mulig, å ta hensyn til det enkelte barns behov, vaner og interesser. Vi har både tid og rom for å være tilstede her og nå, og for å gi barnet følelsen av å bli sett og verdsatt. Vi tilbyr et trygt miljø for barna der det legges vekt på glede, opplevelser, mestring, lek og læring i samvær med andre barn. Vi har en stabil personalgruppe med lang erfaring (50% av de ansatte er barnehagelærere). Personalet ønsker en åpen og ærlig dialog mellom hjem og barnehage. Vi tar barna på alvor og tar hensyn til det enkelte barns behov, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.

Mange studenter har lite eller manglende nettverk i Elverum, og barnehagen blir et møtested der kontakt mellom foreldre i samme livssituasjon knyttes. Barnehagen arrangerer sammenkomster for barn og foreldre både i og utenfor åpningstiden. Foreldrene i samarbeidsutvalget er med på å bestemme hvilke aktiviteter vi skal ha i løpet av året.

Personalet kan mye om hva det vil si å være student med barn og kan gi råd og veiledning. Barnehagen har god plass inne og stort variert uteområde med mulighet for mange aktiviteter, og vi prioriterer å være mye ute hele året i all slags vær. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, og bruker disse aktivt.

Barnehagen legger stor vekt på kvalitet, sikkerhet, nærhet, og det pedagogiske innholdet legges opp i tråd med barnas utvikling og behov.

Satsingsområder
Se Årsplan Veien studentbarnehage 2017-2018 del 1
Årsplan Veien Studentbarnehage 2017-2018 del 2