Opptakskriterier

  • For å bli opptatt i SINNs barnehager kreves som normalordning at barnet er mellom 0 – 5 år, og minst en av foreldrene er student ved Høgskolen i Innlandet.  Barna prioriteres etter hovedsøkerens studieansiennitet (antall semestre og vekttall).  Hovedsøker er den av foreldrene som har lengst studieansiennitet.

Følgende grupper kan tas opp selv om barnet ikke er kvalifisert til plass etter foresattes studieansiennitet:

  • Barn med funksjonshemninger som kan ha nytte av opphold i barnehage, og barn som det er fattet vedtak om jfr. §13 i Lov om barnehager
  • Søkere som har behov for plass grunnet sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker hos barnet
  • Barn av enslig forsørger eller der en av foreldrene har ansvaret for barnet i lange perioder
  • Barn av ansatte
  • Barn av ikke-studenter
  • Barn fra andre kommuner