For søkere

Søk bolig her (vi viser alle boligtypene våre, ikke bare de som eventuelt er ledige)

Når kan jeg søke?
For høstsemesteret søker du så tidlig som mulig på våren. Vi tildeler etter 1. mars fortløpende ut i fra søknadsdato og ønsket innflyttingsdato.

For vårsemesteret søker du etter 1.september.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kommer inn på skolen?
Når opptakene går ut i juli og du vet at du ikke kom inn på skolen, kan du si fra deg boligen innen 25. juli uten å måtte betale. Dette gjelder kun dersom kontrakten starter i august. Har du akseptert en kontrakt som starter før august, gjelder vanlig oppsigelsestid. Det kreves skriftlig oppsigelse.

Se våre boliger her

Din søknad
For å beholde din plass i køen, må du aktivere din søknad hver 30. dag, dette vil du bli varslet om. Aktiverer du ikke søknaden vil den bli slettet.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på alle søknadene. Det er kun de som blir tildelt bolig som får svar.
Din søknad vil ha status «under behandling» frem til du får et tilbud om bolig.
Tips: sett på flere valg på en og samme søknad.

Hvem kan søke
Alle som tar eller skal ta høyere utdanning ved Høgskolen i Innlandet kan søke om studentbolig. Ved vedvarende tomgang har studentsamskipnaden mulighet til å leie ut til andre enn studenter. Alle søkere må være over 18 år.

 Retningslinjer for tildeling av studentbolig

 Husleiesatser for perioden 01.08.2017-31.07.2018 – Reglement for studentboligene