Helsestasjon

Helsestasjon for studenter og unge voksne
Et tilbud for deg mellom 20-25 år

Helsestasjon for  ungdom gir gratis tilbud til ungdom i alderen 13- 25 år. Her kan du få råd, veiledning og hjelp omkring seksualitet og samliv, prevensjon, abort, graviditetstest, test for seksuelt overførbare sykdommer som f.eks klamidya. Og behandling om du trenger det.

Drop in på følgende tider:

Helsesøster: Mandag kl. 15.00-17.00, og onsdag kl. 12.00-16.00
Lege: Mandag kl. 14.00- 16.00 (ferie uke 34 t.o.m. uke 37)

Mer informasjon om Helsestasjon for ungdom