Barnehageplass?

Trenger barnet ditt barnehageplass fra høsten? Søknadsfristen er 1. mars.

I Smestad studentbarnehage er det trygge og omsorgsfulle voksne som setter barnets trivsel og læring i sentrum.

Som studentbarnehage har vi eksamensgaranti! Vi sørger for barnepass dersom eksamen skulle kollidere med planleggingsdag, eller dersom du får sykt barn på eksamensdagen. Vi har ingen pålagte dugnader, og vi tilbyr barnepass på foreldremøter.

Les mer om barnehagen

Søk om plass via Foresattkanalen i Lillehammer kommune