Helsekasse

I forbindelse med styrets behandling og godkjenning av budsjett for 2018 ble Helsekassen avviklet fra 1.januar 2018. Det ble samtidig besluttet at det skal ansettes psykolog i 60% stilling.

NB! For studenter som har egenandeler for 2017 som de ønsker refundert, gjelder fortsatt fristen for refusjon – 31.01.2018.