SOPP og SIH har blitt til SINN

Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark har slått seg sammen til Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN). Du som student vil i starten imidlertid merke lite til dette, studentvelferden vil inntil videre fortsette som før i Oppland og Hedmark.

Samkjøring av systemer og utvikling av felles studentvelferd
Fusjonen har bl.a. som mål og utvikle en enda bedre studentsamskipnad. Styret til den nye studentsamskipnaden vil i begynnelsen av 2017 igangsette en strategiprosess for å utvikle felles studentvelferd til studentene ved Høgskolen i Innlandet. Samtidig skal en mengde forhold og systemer samkjøres som et resultat av fusjonen.

Noen endringer må av praktiske årsaker gjelde allerede fra 1. januar 2017.

Sentralbord
SINN sitt sentralbordtelefonnummer er 41 45 49 00.

Adresse
Ny postadresse er – Studentsamskipnaden i Innlandet, Postboks 194, 2601 Lillehammer
Felles mailadresse er
post@sinn.no
Besøksadressene er som før.

Semesteravgift
Kunnskapsdepartementet har vedtatt at semesteravgiften i 2017 blir, inntil annet er bestemt, kroner 445 per semester for studenter tilknyttet Høgskolen i Innlandet.

Nærmere informasjon om fusjonen vil gitt fortløpende i 2017.

Nærmere informasjon om fusjonen vil gitt fortløpende i 2017.