Nyttig informasjon

Innflytting

Ved innflytting hentes nøkkel i SINNs ekspedisjon (i bygget Internatet på høgskoleområdet). På dato for kontraktsstart kan nøkkel hentes etter kl. 14.00, etter dette Mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00.

Internett

Hovednettverket på studentboligene er «eduroam», med samme brukernavn og passord som på høgskolen. Brukernavn er studentnummer@stud.hil.no. Ellers finnes det et gjestenett «SINN Gjest», for de som ikke er tilknyttet eduroam. Flere av studentboligene har kablet nettverk i tillegg (Lundebekken og Storhove har kun trådløst).

For informasjon om eduroam, les her.

Klager

Er du misfornøyd med ro og orden? Ta først kontakt med den/de det gjelder. Fører ikke dette frem, ta kontakt med SINN på post@sinn.no eller ring 41 45 49 00 i våre åpningstider.

Skader/mangler bolig

Oppdager du skader/mangler på din bolig ved innflytting, eller skader oppstår i løpet av leieperioden, må dette meldes så snart som mulig her.

Dersom det oppstår vannskade i din bolig utenom våre ordinære åpningstider, må følgende firma kontaktes:
Rørleggeren Lillehammer - kontortelefon: 61052311 - vakttelefon: 97029403

Går sikringen i bolig på Smestadmoen eller Olympiaparken utenom våre åpningstider, og du ikke kan skru på igjen i eget sikringsskap: Ring NOKAS på 815 00 820, oppgi by og studenthjem og hvorfor du ringer så ordner Nokas dette.

Vannet borte eller misfarget? Sjekk www.servicevarsling.no for melding fra kommunens vann- og avløpsetat
Se Lillehammer kommunes nettside om vannkvalitet her.

Betaling av husleie

Husleie og evt. gebyrer faktureres med forfallsdato den 15. i hver måned for inneværende måned (dvs fra den 1. til den siste datoen i måneden). SINN sender ikke ut vanlige papirfakturaer. Dersom du ikke benytter eFaktura, må du logge deg inn på Boligtorget.no for å få tilgang til fakturaen din. eFaktura settes opp i nettbanken din etter at du har betalt første husleiefaktura, kundenummeret ditt hos SINN er eFaktura-referanse.

Røyking

Alle våre boliger er røykfrie, og det er heller ikke lov å røyke på fellesarealene.

Parkering

Alle beboere som har med seg motorkjøretøy må ha parkeringsbevis, dette får du ved å henvende deg til vår ekspedisjon. Husk å ta med bilens registreringsnr. Parkeringsbeviset plasseres godt synlig i bilens frontrute. Parkeringsavgift faktureres sammen med husleien hver mnd.

Strøm

Strøm er inkludert i husleien på alle SINNs studentboliger.

Renhold

Leietaker er selv ansvarlig for renhold av egen bolig, og sammen med de andre beboerne ansvarlig for renhold av felles oppholdsrom, kjøkken og bad. Det settes opp turnuslister for fellesarealene hvor hver bolig har sine uker.  Dermed har hver enkelt beboer oversikt over sine uker. Renholdet blir sjekket av SINN ukentlig. For de som  ikke følger turnuslisten, medfører dette kostnader for innleid renhold.

Beboerne  skal foreta hovedrengjøring av fellesarealer minst en gang per året, jfr. leieavtalens reglement. Dette vil bli varslet av SINN.

Mistet nøkkel

På dagtid mellom kl. 08.00 og 15.00 kan du kontakte SINN for ny nøkkel.
Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte NOKAS Security AS på telefon 815 00 820. Oppgi at du ringer fra Lillehammer og hvilket studenthjem du bor på.
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsningsgebyr (kr. 850,-). Gebyr for tapt nøkkel er 750,- (100,- for tapt nøkkelkort).

TV-kanaler

Alle studenthjem på Lillehammer er tilkoblet TV-tilbud via GET, dette er analog grunnpakke.
NB! Beboerne betaler ikke for dette og TV-tilbudet eksisterer så lenge GET sender analoge TV-signaler.
Pr. september 2016 er følgende kanaler i grunnpakken: NRK 1, 2, 3 og Super, TV2, TV2 Zebra, TV2 Nyhetskanal, TVNorge, TV3 og MAX (antall og type kanaler kan endres av GET) .
De som ønsker flere TV-kanaler, kan selv ringe Eidsiva bredbånd (tlf. 03370) og oppgi kundenr. 10119 - da kobles dette opp til SINNs avtale med Eidsiva bredbånd. Dette må bestilles og betales av leietaker. Prisen er 149,- per mnd. for leie av digital HD-dekoder, med følgende kanalpakke inkludert: http://eidsiva.net/images/kanalpakker/pdf/kanalark-get-juni-2016.pdf
Husk å oppgi din fakturaadresse - dette vil normalt være adressen din på studenthjemmet.  Er du i tvil så sjekk siste faktura du mottok fra SINN.
Beboer har selv ansvar for å betale NRK-lisens på egen TV, se https://www.nrk.no/lisens/kringkastingsavgift-1.11518824

Post

Husk å oppgi nøyaktig postadresse til dine kontakter - Navn, studenthjem, bolignr., vei og veinr., postnr. og sted. Post som ikke er tilstrekkelig merket blir ikke levert av Posten. Husk også å melde adresseforandring til dine kontakter/Posten når du flytter ut: https://www.posten.no/adressetjenester

Forsikring

SINNs forsikringer dekker kun bygninger, ikke den enkelte leietakers innbo. Hver enkelt leietaker må tegne egen innboforsikring.

Boder

Alle boenheter har tilgang for lagring av utstyr. Alle boder er merket med bolignr. eller nummer på bofellesskapet.
Leietakerne må selv skaffe hengelås på boddør der dette ikke er en del av låsesystemet, dvs. at du kan bruke samme nøkkel til boden som til boligen din. Sett ikke verdifulle gjenstander i boden, og sørg for at den er forsvarlig låst. Utleier har ikke ansvar for gjenglemte ting i boden etter utflytting eller ting som er satt i feil bod. Du kan kun benytte boden som hører til din bolig.

Brann

Det avholdes brannøvelser ved våre studenthjem en gang per år. Hold deg alltid orientert om rømningsveier og plassering, samt bruk av slukkeutstyr. Røminigsveier skal ikke blokkeres. Ta ansvar for egen og andres sikkerhet!

Brann 110 - Politi 112 - Ambulanse 113

Oppsigelse av bolig

Leiekontrakten kan sies opp med 2 måneders skriftlig varsel regnet fra dato for mottatt oppsigelse. Leieforholdet kan sies opp via Din side, evt. send en e-post til post@sinn.no (oppgi navn og evt. samboers navn), bolignr., og studenthjem, utflyttingsdato og ny adresse.

Utflytting

Når SINN har mottatt oppsigelse på din bolig vil du motta en bekreftelse på dette, enten på e-post eller på din side. Dette er viktig informasjon i forbindelse med utflyttingen. Utflyttingskontroll med renholder kan skje hverdager mellom kl. 08.00-15.00. Du må være tilstede på kontrollen.