Opptakskriterier

 • Barn av studenter prioriteres ved hovedopptak
 • Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester jfr. § 13 i Lov om barnehager.
 • Barn / familie som er anbefalt plass etter faglig vurdering.
 • Søsken av barn som går i barnehagen.
 • Barn av ansatte
 • Barn av ikke-studenter
 • Barn fra andre kommuner
 • Ved opptak skal det foretas en total vurdering av barnets situasjon og miljøet i barnehagen.

   

  Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars hvert år.
  Barnehagesøknaden sender du gjennom Foresattportalen.
  Du kan også søke om plass hele året.  Søknaden vurderes dersom det er ledig plass når du søker.  Dersom det ikke er ledige plasser, vil du bli stående på venteliste.