På vei ut

Oppsigelse
Si opp boligen på din side eller via e-post, i oppsigelsen skal det opplyses om ny adresse. 
Sjekk at du har betalt alle husleier. Du finner alle fakturaer på din side.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den datoen du sier opp.
Ved studieavbrudd er det en måneds oppsigelse, og du må da videresende skriftlig bekreftelse på dette fra Høgskolen til post@sinn.no.

Husk adresseforandring til Posten/folkeregisteret.

Før utflytting 
Boligen skal rengjøres grundig og settes i stand av leietaker før nøkler leveres inn. Ved manglende rengjøring vil du få mulighet til å vaske en gang til innen en tidsfrist om du har bestilt og møtt renholder til en utsjekk. Om du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av renholder etter vi har mottatt nøkkel og du blir belastet med evt. kostnader ved mangelfull rengjøring. Les mer her.

Innlevering av nøkkel
Levering av nøkkel: leveres til renholder, legges i konvolutt med navn og dato i SINNs postkasse i fellesvaskeriet ved bostedet ditt eller i SINNs postkasse utenfor Internatet på høgskolen. Nøkkel kan ikke leveres noe annet sted. Les mer her.

Ikke levert nøkkel ved kontraktssluttdato regnes som tapt og faktureres med kr. 750,-.
Leveres nøkkel senere enn kontraktstid blir man også belastet for de dager som går over kontraktsluttdato.