Rådgivertjenesten

Mistrivsel, relasjonsproblemer, angst/depresjon, spiseforstyrrelser, søvnvansker, dårlig selvtillit – eller trenger du bare en å dele tanker og bekymringer med?

Rådgivertjenesten gir tilbud om
• Individuelle samtaler
• Gruppesamtaler
• Kurstilbud
• Formidle kontakt med andre fagpersoner

Fakta
• Gratis
• Timebestilling
• Taushetsplikt