Helsestasjon

Helsestasjon i Åmot kommune gir gratis tilbud til ungdom i alderen 13- 25 år.

Åpningstider :
Onsdager kl.1200-1500. Helsesøster og lege er tilstede.
Ring for avtale i telefontiden mellom kl.09.00-13.00

Ved akutt sykdom ring 113.
Ved sykdom ellers kontakt legekontoret på : 488 84 001

Her kan du få råd, veiledning og hjelp omkring seksualitet og samliv, prevensjon, abort, graviditetstest, test for seksuelt overførbare sykdommer som f.eks klamidya. Og behandling om du trenger det.

Velkommen!