På vei ut

Oppsigelse

Det er to måneders oppsigelse regnet fra datoen du sier opp.

Ved studieavbrudd er det 1 måneds oppsigelse, og du må da videresende bekreftelse på dette fra Høgskolen til post@sinn.no

Si opp boligen på Boligtorget eller via e-post. I oppsigelsen skal det opplyses om ny adresse.
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på Min Side på Boligtorget.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Husk adresseforandring til posten/folkeregisteret!

Før utflytting
Boligen skal rengjøres og settes i stand av leietaker før nøkler leveres inn. Her er liste med rengjøringstips.
Hvis du ønsker å være til stede ved kontroll av renholdet mm i boligen, bestill tid minst 14 dager i forveien herOm du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av renholder etter vi har mottatt nøkkel og du blir belastet for evt. kostnader ved mangelfull rengjøring.

Innlevering av nøkler
Nøklene til boligen skal leveres tilbake til SINN ved angitt sted innen kl. 09.00 siste virkedag før kontrakten utløper. Dette vil si i SINNs resepsjoner/kontorer innenfor åpningstidene, eller i nøkkelinnkast ved bostedet, hvor nøkkelen legges uten merking eller konvolutt. Nøkler kan ikke leveres ved andre steder.
Leveres nøkler etter at leieavtalen er utløpt, belastes leietaker for de dager som går over leieavtalens sluttdato.

Finner du ikke svar på alt du lurer på? Se gjennom de andre sidene eller kontakt oss.