Åpningstider og kontakt

Kontakt oss

Ring oss: 41 45 49 00
Send oss e-post: post@sinn.no
Besøk oss:
Lillehammer: Gudbrandsdalsvegen 350, Internatet
Hamar: Grønnegata 70

Åpningstider: Hverdager, kl. 09.00-15.00 Sentralbordet er åpent kl. 08.00-15.00

Sjekk FB-siden vår for ekstraordinære åpningstider (jul, påske, sommer)

Hente nøkkel? Se her


Kontakt utenom åpningstid

Mistet nøkkel?

Lillehammer:
Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte NOKAS Security AS på telefon 815 00 820.
Oppgi at du ringer fra Lillehammer og hvilket studenthjem du bor på.

Hamar, Blæstad, Elverum, Rena, Evenstad:
Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen.

For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr (kr. 850,-).
Det tilkommer også gebyr for tapt nøkkel/nøkkelkort.

Feilmelding bolig

Dersom det oppstår noe som må repareres/ ha tilsyn snarest utenom SINNs ordinære åpningstid:

For
Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad:
Kontakt Securitas på 22881497.

For Lillehammer:
Vannskade:

Kontakt Rørleggeren Lillehammer – kontortelefon: 610 52 311 – vakttelefon: 970 29 403

Går sikringen
i bolig på Smestadmoen eller Olympiaparken utenom våre åpningstider, og du ikke kan skru på igjen i eget sikringsskap:
Ring NOKAS på 815 00 820, oppgi by og studenthjem og hvorfor du ringer så ordner NOKAS dette.

Vannet borte eller misfarget:
Sjekk www.servicevarsling.no for melding fra kommunens vann- og avløpsetat.
Sjekk også informasjon fra Lillehammer kommune vedr. vannkvalitet her.
Vakttelefon kommunen vedr. vann: tlf. 41565440.