Fastlege

Fastlege

Vi anbefaler alle studenter som bor på lærestedet om å bytte til fastlege i den kommunen du bor i mens du studerer.
Bytte av fastlege kan du gjøre på helsenorge.no

To ordinære fastlegebytter
​Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.
I tillegg til de ordinære byttene, kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.
Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.
Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år.
Du vil ikke få et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege. Trenger du et slikt brev, kan du ringe på
800HELSE (800 43 573).