Feilmelding bolig

Feilmelding bolig

Oppdager du skader/mangler på din bolig ved innflytting, eller skader oppstår i løpet av leieperioden, er det viktig at dette meldes så snart som mulig via feilmeldingsfunksjonen på Min side.

Dersom det oppstår noe som må repareres/ha tilsyn snarest utenom SINNs ordinære åpningstid:

For Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad
: Kontakt Securitas på 22881497.

For Lillehammer:
– Vannskade: kontakt Rørleggeren Lillehammer – kontortelefon: 610 52 311 – vakttelefon: 970 29 403
– Går sikringen i bolig på Smestadmoen eller Olympiaparken utenom våre åpningstider, og du ikke kan skru på igjen i eget sikringsskap: Ring NOKAS på 815 00 820, oppgi by og studenthjem og hvorfor du ringer så ordner NOKAS dette.
– Vannet borte eller misfarget? Sjekk www.servicevarsling.no for melding fra kommunens vann- og avløpsetat.  Sjekk også informasjon fra Lillehammer kommune vedr. vannkvalitet her. Vakttelefon kommunen vedr. vann: tlf. 41565440.