Chat with us, powered by LiveChat

For beboere

For beboere

Velkommen inn i din nye bolig.
Ordensreglementet kan du lese her.

Min side:
Administrer ditt leieforhold – betal faktura, meld feil/mangel på bolig, finn informasjon om boligene våre, osv.
Finn nyttig informasjon om din bolig, ditt studenthjem og om å bo hos SINN – se under Min bolig og link til nyttig info om ditt bosted.

Under finner du praktisk informasjon:

Har du mistet nøklene dine kan du kontakte SINN Bolig for ny nøkkel på dagtid mellom kl. 08.00 og 15.00.

Lillehammer
: Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte NOKAS Security AS på telefon 815 00 820. Oppgi at du ringer fra Lillehammer og hvilket studenthjem du bor på.

Hedmark
: Utenom denne tiden, må du kontakte SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen. For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr (kr. 850,-). Det tilkommer også gebyr for tapt nøkkel/nøkkelkort.

Oppdager du skader/mangler på din bolig ved innflytting, eller skader oppstår i løpet av leieperioden, er det viktig at dette meldes så snart som mulig via feilmeldingsfunksjon på din side.

Dersom det oppstår noe som må repareres/ha tilsyn snarest utenom SINNs ordinære åpningstid:

For Hedmark
 (Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad): Kontakt Securitas på 22881497.

For Lillehammer:
– Vannskade: kontakt Rørleggeren Lillehammer – kontortelefon: 610 52 311 – vakttelefon: 970 29 403
– Går sikringen i bolig på Smestadmoen eller Olympiaparken utenom våre åpningstider, og du ikke kan skru på igjen i eget sikringsskap: Ring NOKAS på 815 00 820, oppgi by og studenthjem og hvorfor du ringer så ordner NOKAS dette.
– Vannet borte eller misfarget? Sjekk www.servicevarsling.no for melding fra kommunens vann- og avløpsetat.  Sjekk også informasjon fra Lillehammer kommune vedr. vannkvalitet her. Vakttelefon kommunen vedr. vann: tlf. 41565440.

Husleie og evt. vaskeri, gebyrer osv. faktureres månedlig med forfallsdato den 15. i aktuell måned (dvs. husleie fra den 1. til den siste datoen i måneden).

Vi sender ikke ut vanlige papirfakturaer, men varsler deg pr e-post og SMS når det er fakturert. Dersom du ikke benytter eFaktura, må du logge deg inn på din side for å få tilgang til fakturaen din.

eFaktura settes opp i nettbanken din etter at du har betalt første husleiefaktura, kundenummeret ditt hos Studentsamskipnaden i Innlandet er eFaktura-referanse. Følg veiledningen fra nettbanken din.

I alle våre studentboliger på Lillehammer er trådløst nett inkludert i husleien.
På Storhove er det kun trådløst, men på de andre studenthjemmene er det også kablet nett i tillegg til trådløst (du må ha egen nettverkskabel).

Hvilket nettverk skal du bruke?
Hovednettverket er «eduroam», her bruker du samme pålogging som på campus.
Brukernavn er studentnummeret ditt + @stud.inn.no (eller +@stud.hil.no). Passordet er det du har laget selv på konto.hil.no.
Det finnes et gjestenettverk «SINN Gjest» for de som ikke har «eduroam» tilgang.

Hva er «eduroam»?
Les mer om «eduroam» her


Jeg kommer meg ikke på nett:

Den vanligste grunnen til at man ikke kommer seg på nett er at passordet er utløpt. INN har lagt opp til rutine på passordbytte hver 3. måned.  Bytt passord på https://konto.inn.no/

Ved evt. internettproblemer, ta kontakt med IT-avd. på INN for hjelp: it-drift@inn.no, ring 61288088/62430003 eller gå innom IT tjenesten på campus (Hovedbygget, plan 3).

AppleTV og Cromecast:
Det er mulig å bruke AppleTV på kablet nett ved disse studenthjemmene: Smestad, Smestadmoen, Vargstad, Olympiaparken, Smestadmoen nedre del og Lundebekken. Storhove har ikke kablet nett.

Apple TV på trådløst nett støttes ikke (Eduroam, SINN Gjest)
Trådløse nettet Eduroam/ SINN Gjest har en krypteringsform som ikke er enkelt å konfigurere på AppleTV, hvor god teknisk innsikt er nødvendig for å få AppleTV til å fungere mot det trådløse nettet Eduroam. Dette er årsaken til hvorfor Apple TV ikke støttes.

Chromecast støttes ikke.

Hamar:
Det er trådløse nett i Heidmannnsgate 32 og i Torggata 13.
I Fredrik Monsens gate 21/23, Grønnegata 70/72 og Seminargata 14 er det foreløpig kun kablet nett.

Er det noe som ikke fungerer, meld feil her
Vi krever at det installeres antivirusprogramvare.
Internett-forbindelsen leveres av Høgskolen i Innlandet, som ikke er kommersielle leverandører (ISP), og vi tar forbehold om at det kan være problemer med åpningstid, båndbredde mv. Slike driftsproblemer danner ikke grunnlag for krav om redusert husleie.

Elverum:
I Meierigata 26 og 28 er det foreløpig kun kablet nett.
I Meierigata 18 er det kablet nett i boligene og trådløse sender plassert i korridorer. Du må her ha brukerkonto ved ditt studiested for å få tilgang til det trådløse nettet.

Rena:
Det er kablet internett i studentboligene i Huldreveien.

Blæstad
Det er kablet internett i bygget.

Evenstad:
Det er trådløst internett i byggene.