Kontakt oss

Kontakt oss

Studentsamskipnad i Innlandet

Postadresse:  Postboks 194,  2601 Lillehammer
Tlf: 41 45 49 00
E-mail: post@sinn.no

Besøksadresser:
Lillehammer: Gudbrandsdalsvegen 350, 2624 Lillehammer

Hamar: Grønnegata 70, 2317 Hamar

Hente nøkkel? Se her


Kontakt utenom åpningstid

Mistet nøkkel?

Lillehammer:
Utenom normal arbeidstid (kveld, natt og helg), må du kontakte NOKAS Security AS på telefon 815 00 820.
Oppgi at du ringer fra Lillehammer og hvilket studenthjem du bor på.

Hedmark:
Utenom denne tiden, må du kontakte SECURITAS på telefon 22 88 14 97. Oppgi adressen for bosted og boligen.
For hjelp til innlåsing på kveld, natt og helg må du betale et innlåsingsgebyr (kr. 850,-).
Det tilkommer også gebyr for tapt nøkkel/nøkkelkort.

Feilmelding bolig

Dersom det oppstår noe som må repareres/ ha tilsyn snarest utenom SINNs ordinære åpningstid:

For Hedmark
 (Hamar, Blæstad, Elverum, Rena og Evenstad):
Kontakt Securitas på 22881497.

For Lillehammer:
Vannskade:

Kontakt Rørleggeren Lillehammer – kontortelefon: 610 52 311 – vakttelefon: 970 29 403

Går sikringen
i bolig på Smestadmoen eller Olympiaparken utenom våre åpningstider, og du ikke kan skru på igjen i eget sikringsskap:
Ring NOKAS på 815 00 820, oppgi by og studenthjem og hvorfor du ringer så ordner NOKAS dette.

Vannet borte eller misfarget:
Sjekk www.servicevarsling.no for melding fra kommunens vann- og avløpsetat.
Sjekk også informasjon fra Lillehammer kommune vedr. vannkvalitet her.
Vakttelefon kommunen vedr. vann: tlf. 41565440.