Chat with us, powered by LiveChat

På vei ut

På vei ut

Oppsigelse
Det er to måneders oppsigelse regnet fra siste dag i måneden oppsigelsen skjer.
Ved studieavbrudd er det 1 måneds oppsigelse regnet fra siste dag i måneden oppsigelsen skjer, og du må da få bekreftelse på dette fra Høgskolen og sende den til post@sinn.no

Si opp boligen på din side eller via e-post. I oppsigelsen skal det opplyses om ny adresse.
Sjekk at du har betalt alle husleier. Dette gjør du på din side.
Du må betale ut oppsigelsesperioden, selv om du skulle flytte ut før.

Husk adresseforandring til posten/folkeregisteret!

Før utflytting
Boligen skal rengjøres og settes i stand av leietaker før nøkler leveres inn. Oversikt over hva som skal rengjøres  og om utflytting finner du her: Lillehammer   Hamar, Blæstad, Elverum, Rena, Evenstad

Hvis du ønsker å være til stede ved kontroll av renholdet m.m. i boligen, bestill tid i god tid, helst 14 dager i forveien. Book utsjekk på din side eller ta kontakt direkte med renholder. Om du flytter uten utsjekk blir boligen sjekket av renholder etter vi har mottatt nøkkel, og du må godta renholders beslutning og du blir belastet for kostnader ved mangelfull/ikke godkjent rengjøring.

Innlevering av nøkler
Alle nøkler tilhørende boligen skal leveres tilbake til SINN ved angitt sted innen kl. 09.00 siste virkedag før kontrakten utløper.
Dette vil si i SINNs resepsjoner/kontorer innenfor åpningstidene, eller i nøkkelinnkast – hvor nøkkelen legges uten merking. Nøkler kan ikke leveres andre steder. Leveres nøkler etter at leieavtalen er utløpt, belastes leietaker for de dager som går over leieavtalens sluttdato.

Her finner du nøkkelinnkast:
Hamar: finnes i bakgården til SINNs boligkontor, vis a vis Hamar Arbeiderblad i Seminargt., inngang stor grønn port, nøkkelinnkast på veggen på høyre side.
Lillehammer: til venstre for inngangsdør til Internatet på campus (eller bruk SINNs låste postkasser i/ved vaskeriene).
Elverum: på veggen utenfor SINNs vaktmesterkontor på bostedet.
Evenstad: på veggen utenfor SINNs vaktmesterkontor på campus.
Rena: på veggen utenfor SINNs vaktmesterkontor på bostedet.
Alle nøkkelinnkast er merket med «Nøkkelinnkast»