Chat with us, powered by LiveChat

SINN Årsrapport for 2017

SINNs årsregnskap og styrets beretning ble godkjent på styremøte 23.3.18.
Årsrapport for 2017 med regnskap, styrets beretning og revisjonsberetning er nå klar.

SINN årsrapport for 2017