Chat with us, powered by LiveChat

Sykepleietjenesten avvikles

Sykepleiertjenesten avvikles

Pågangen på SINNs sykepleiertjeneste har avtatt betydelig etter at helsestasjonen har fått en varig og god løsning med Lillehammer kommune.

Med bakgrunn i denne avtalen finner SINN det mer formålstjenlig å prioritere samtaler/rådgivning.  Pågangen på dette er stor på Lillehammer.

Det vil fortsatt være mulig med selvtesting (klamydia) på campus (toalettene ved kantina).
Vi anbefaler alle studenter om å skaffe seg fastlege på studiestedet.

Åpningstider drop-in Lillehammer helsestasjon:
Mandager kl. 18 – 20 (helsesøster og lege)
Onsdager kl. 12 – 16 (helsesøster)
Besøksadresse: Lillehammer helsestasjon, Storgt. 170, 2615 Lillehammer (inngang nord)

For mer informasjon kontakt:
Lillehammer helsestasjon: 61 22 17 70
Helsesøster for ungdomshelsetjenesten

Tjenesten er gratis
Ingen timebestilling