Ukesmeny Elverum

Ukens meny – Elverum
Varmmat: Mandag – torsdag 10.30 – 15.30. Fredag: 10.30 – 14.30

UKE 24:

Ukens pasta:

Mandag 11.6.

Se oppslag i kantina

Tirsdag 12.6.
Se oppslag i kantina

Onsdag 13.6.

Se oppslag i kantina

Torsdag 14.6.
Se oppslag i kantina

Fredag 15.6.
Se oppslag i kantina